Nieuws
25 augustus 2023

Topopleiding Urban Green Development bij Yuverta LLO levert relevante kennis op

Topopleiding Urban Green Development bij Yuverta LLO levert relevante kennis op

Durf je te laten verrassen in Tilburg.

Na een succesvolle start van de topopleiding Urban Green Development in Houten en een eveneens positieve uitrol van de eerste masterclasses in Valkenburg, biedt Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vanaf komend najaar de opleiding voor stedelijke vergroening ook aan in Tilburg. Anne-Sophie Kersten en Stijn Weijermars richten zich op het opzetten van de opleiding Urban Green Development in de Tilburgse vestiging. ‘De masterclasses bevatten een mooie mix van bedrijfsbezoeken en gastdocenten uit het werkveld.’

Anne-Sophie Kersten is kennismakelaar bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO),  onder meer voor het vakgebied Urban Green Development (UGD). In die rol is ze betrokken bij het opzetten van deze opleiding in Tilburg. ‘Ik heb zelf inmiddels een aantal masterclasses gevolgd en ben er enorm enthousiast over.’ Stijn Weijermars is expertdocent Water & Energie bij Yuverta: ‘We willen de opleiding graag naar het zuiden halen, omdat we zien dat die relevant is. Het thema is evident; je kunt er niet omheen. Er wordt veel over gesproken in de sector, maar tegelijk merk je dat overheden nog zoekende zijn om een invulling te geven aan de vragen rondom klimaatadaptatie. Het is belangrijk om dat handen en voeten te geven en mensen middels een opleiding mee te nemen. Niet alleen voor hoveniers, maar juist ook voor beleidsmakers die besluiten moeten nemen die hier betrekking op hebben.’

Constructieve aanpak

Mensen uit Groningen en allerlei andere windstreken komen naar Houten om de topopleiding UGD te volgen; zo belangrijk wordt deze kennis gevonden’, vertelt Kersten. ‘Uiteindelijk werken ze wel in hun eigen gebied. Daarom willen wij de opleiding in meerdere regio’s aanbieden, zodat er lokale excursies georganiseerd kunnen worden en de kennis nog meer aansluit op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.’ Kersten: ‘De opleiding is heel constructief. We kijken niet alleen naar bestaande problemen, maar bekijken ook wie wat kan doen in welke rol: als particulier, overheid of professioneel groenbedrijf. We belichten situaties vanuit meerdere kanten, om samen te leren nadenken over de mogelijkheden die er zijn met bestaande budgetten. We stellen de vraag welke problemen voorkomen kunnen worden door groen in te zetten. Dit maakt van elk vraagstuk een interessante businesscase.’ De topopleiding Urban Green Development bestaat uit zes masterclasses. ‘Circulair denken’ en ‘Trends van vroeger en nu’ vormen samen één masterclass; de overige zijn ‘Biodiversiteit/ecologisch groen’, ‘ Sociale waarden van groen’, ‘Klimaatadaptatie’, ‘Eetbaar groen’ en ‘Het levende gebouw’. Wie alle masterclasses volgt, voert gedurende het jaar ook een rodedraadopdracht uit. Voorbeelden van zo’n opdracht zijn het verduurzamen van een bedrijfspand en het opzetten van een handboek voor het vergroenen van een bedrijventerrein. Deelnemers leren bewuste en toekomstgerichte keuzes te maken voor de realisatie en het beheer van groen en deze keuzes breed te onderbouwen.

Het licht gezien

‘Richt je stad slim in door rekening te houden met sociale aspecten en de verbinding met het buitengebied. Hierdoor is de stad beter bestand tegen de situatie waarin we nu zitten’, zegt Weijermars. ‘Dat is niet vervelend, maar biedt juist geweldige kansen.’ In de masterclasses worden verschillende aspecten gecombineerd in een groene oplossing: het sociale aspect, het klimaataspect en bijvoorbeeld hittestress. Door draagvlak te creëren bij het uitwerken, wordt het succes van het project aanzienlijk vergroot. Dat is goed nieuws voor beleidsmedewerkers die moeten kunnen verantwoorden dat een voorgestelde investering vruchten zal afwerpen. De opleiding wordt aangeboden aan deelnemers met ervaring in de groene of technische sector, met een VHG-diploma en met een hbo- of universitair diploma. Desalniettemin nemen er relatief veel zij-instromers deel aan de opleiding. Dat is geen bezwaar, mits zij het gevraagde opleidingsniveau hebben en een presentatie met visuele ondersteuning kunnen verzorgen. ‘Dat zijn de mensen die het licht hebben gezien’, lacht Weijermars. ‘Mensen die een nieuwe uitdaging zoeken en iets met meer betekenis willen doen, komen snel op dit soort thema’s uit.’

De kracht van de opleiding

Weijermars houdt zich nu bezig met het betrekken van beroepsmensen bij de topopleiding: ‘De insteek is om een netwerk te bouwen met elkaar: student, onderwijs en bedrijfsleven. Wij zetten onze expertise in en we betrekken ook graag experts uit het veld bij ons onderwijs.’ Kersten vult aan: ‘We kijken voor ons aanbod specifiek naar dit werkgebied rond Tilburg. Dat kan betekenen dat er een masterclass bij komt of juist dat er één minder wordt aangeboden, omdat deze minder past bij de regionale behoefte.’ ‘Als medewerker bij een gemeente bijvoorbeeld word je een volwaardige sparringpartner als het om dit thema gaat’, vindt Weijermars. ‘Ook bij traditioneler ingerichte organisaties moet bij allerlei besluiten klimaatadaptatie meegenomen worden. Dat voelt voor veel collega’s

Redactie

Dit artikel is gepubliceerd in het Vakblad Stad en groen, nr. 6 2023. Auteur: Heidi Peters. Geïnterviewde: Stijn Weijermars en Anne-Sophie Kersten.

Vragen?

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-rif-biodiversiteit-limburg

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Verder lezen?

Stad van de Toekomst

Lancering nieuwe blogserie Stad van de Toekomst

Groen, de groene omgeving, de groene stad, staat volop in de belangstelling. Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit is steeds meer zichtbaar om ons heen. Dit geeft tegelijkertijd kansen voor groene stadslandschappen. Meer groen geeft steden en dorpen de capaciteit om te blijven functioneren na extreme weersomstandigheden
Gewasbeschermingsonderwijs - Herman Janssen

40 Jaar Gewasbeschermingsonderwijs

Als bevlogen docent met 40 jaar ervaring in het gewasbeschermingsonderwijs heeft Herman Janssen wel wat te melden dacht de redactie. En dus vroegen we de afzwaaiend docent – per 1 september 2023 heeft hij afscheid genomen bij Yuverta – om een interview.
Blauwe Hotspot Dordrecht

Blauwe Hotspot Dordrecht

De Blauwe Hotspot Dordrecht is dé community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema's Water, Bodem & klimaat'.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Topopleiding Urban Green Development bij Yuverta LLO levert relevante kennis op