BBL = BeroepsBegeleidende Leerweg

Leer jij liever in de praktijk en wil je graag meteen bij een bedrijf aan de slag? Dan is een BBL-opleiding bij CITAVERDE College vast iets voor jou. BBL staat voor ‘Beroepsbegeleidende Leerweg’. Dat houdt in dat je meestal vier dagen aan het werk bent en één dag naar school gaat. Het is de ideale manier om werk en leren te combineren, omdat je de theorie die je op school leert meteen kunt toepassen in de praktijk. Daarnaast verdien je alvast geld, terwijl je een opleiding volgt en je diploma haalt. Ook tijdens je BBL-opleiding krijg je algemeen vormend onderwijs, zoals taal, rekenen en loopbaan en burgerschap. 

Enkel opleidingen die in deeltijd te volgen zijn, zijn bijvoorbeeld de paardenopleidingen, de hoveniersopleidingen en de MBO groene opleidingen.

Iets voor jou?

De meeste mensen die kiezen voor het volgen van een BBL-opleiding willen het liefst zo snel mogelijk aan het werk.  Herken jij dat en heb je voldoende motivatie en ben je een doorzetter? Lees dan hieronder verder voor meer informatie over de opbouw van de opleiding en waar een goed leerbedrijf aan moet voldoen. En bekijk de video's van de studenten van CITAVERDE College. 

Lees meer
Afbeelding
Afbeelding

Het BBL leerbedrijf

Eerst een arbeidscontract, dan een BBL opleiding starten

Voordat je aan een BBL-opleiding kunt beginnen, moet je een arbeidscontract hebben bij een leerbedrijf en een overeenkomst voor beroepspraktijkvorming afsluiten. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden in de praktijk. Je kunt dus niet zomaar bij elk bedrijf aan de slag, ze moeten ‘erkend’ zijn. Voorwaarde om een BBL-traject te kunnen volgen is dat je een leerbedrijf hebt, waar je minimaal 20 uur per week werkt. Word je ontslagen op je leerbedrijf en heb je op dat moment geen werk meer dan stopt  je BBL-traject en ga je verder in de BOL-variant. 

Hoe vind je een goed leerbedrijf?

Dat is niet altijd even makkelijk. Begin daarom op tijd met zoeken en vraag daarnaast ook begeleiding vanuit je school. Misschien weten zij nog goede bedrijven? Daarnaast hebben zij veel ervaring met leerwerkbedrijven en weten ze precies waar je op moet letten. Heb je al een leerbedrijf gevonden en zijn zij nog niet erkend? Laat ze dan contact opnemen met SBB. Op www.stagemarkt.nl van S-BB vind je ook mogelijke leerplekken, waar je direct op kunt solliciteren.

Opbouw van de BBL-opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende leerlijnen:

 1.  Het vak dat hoort bij de opleiding
  Het vak wordt thematisch aangeboden, waarbij theoriekennis wordt verbonden met de praktijk en waarin je via toetsen en verwerkingsopdrachten laat zien dat je voldoende vakman bent.

 2. Ondernemend zijn / Ondernemerschap
  Ondernemend zijn staat centraal. Je krijgt afhankelijk van het niveau van je opleiding de vakken: economie , communicatie, plannen, organiseren, personeelsmanagement en ondernemen. Daarnaast leer je allerlei zaken die belangrijk zijn om als goed burger in de maatschappij te functioneren. 

 3. Algemeen vormende vakken (AVO)
  De AVO vakken zijn Nederlands en Rekenen. De eindniveaus zijn landelijk bepaald en worden ook landelijk geëxamineerd.

 4. Beroepspraktijkvorming (BPV)
  Beroepspraktijkvorming houdt in dat je op stage gaat. Je leert door te werken, maar je voert ook allerlei praktijkopdrachten uit die horen bij de vakthema’s van je opleiding. Wettelijk is bepaald dat er sprake is van minimaal 630 uur BPV of stage op jaarbasis.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Een studiejaar bevat ten minste 220 begeleide onderwijsuren. Dat is nodig om je voldoende voor je examen voor te bereiden. Een schooldag bestaat in principe uit 10 lessen en kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

 • Lesuur 1-4: vaklessen samen met BOL-leerlingen. 
 • Lesuur 5: werken aan werkplek- of BPV-opdrachten. (i.p.v. het werken aan werplekopdrachten kunnen ook excursies, gesprekken met ondernemers, etc. worden georganiseerd)
 • Lesuur 6-7: ondernemerschap
 • Lesuur 8-10: AVO-vakken 

Dit ben jij! 

Om een succes te maken van je opleiding  verwachten we van jou:

 • voldoende motivatie
 • een ondernemende studiehouding,
 • zelfstandig kunnen werken
 • doorzettingsvermogen
 • een goed leerbedrijf

Een goede start met een BBL-diploma

CITAVERDE College biedt jou een BBL-opleiding waarin je het vak leert, waarin je leert hoe je in de maatschappij kunt slagen, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, waar  sprake is van een leuk, open en uitdagend onderwijsklimaat en waar ondernemerschap beloond wordt. Iets voor jou? Bekijk dan welke BBL-opleidingen CITAVERDE College aanbiedt!