Ben jij op zoek naar passende mbo deeltijd opleiding (bbl-incompany) voor meerdere medewerkers in jouw bedrijf? Wij denken graag mee over de inhoud en aanpak passend bij jouw bedrijf.

Tijdens de opleiding vakbekwaam hovenier wordt de medewerker opgeleid om (dak)tuinen en groene projecten aan te leggen en te onderhouden. Ook is er voldoende aandacht voor zelfstandig werken, plannen, werkvoorbereiding/projectuitvoering, aansturing en leidinggeven

Inhoud opleiding

Je...

 • draagt zorg voor flora, fauna, bodem en water aanleg/inrichting en onderhoud/beheer
 • hanteert gereedschappen en/of machines voor
 • communiceert over het werk
 • voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
 • stelt een plan op en draagt zorg voor de realisatie
 • levert het werk op
 • optimaliseert proces/werkwijze/samenwerking
 • stuurt zijn team aan

Doel

Tijdens opleiding opzichter/uitvoerder hovenier wordt alles geleerd over de aanleg van tuinen, parken en groenprojecten, waar groen een representatieve rol speelt. Na de opleiding is alle kennis in huis over (half)verharding, aanleg van beplanting en gazon, vijvers en waterpartijen, bouwkundige werken en riolering/regenwaterafvoer. Ook wordt in de opleiding aandacht besteed aan het aansturen en leiding geven aan een team.

Doelgroep

 • Voor iedereen met een hart voor natuur die met het werken in het groen iets bijzonders wil maken. Denk aan tuinen, parken, bedrijfsterreinen, groene daken en gevel tot groene aankleding van recreatie- en attractieparken.
 • Voor iedereen die kan en/of wil doorgroeien binnen een organisatie.

Afsluiting

Diploma niveau 4 Opzichter/uitvoerder groene ruimte (crebonummer 25617).

Doorleren

Na de niveau 4 hoveniersopleiding kun je doorstromen naar een HBO-opleiding. De opleidingen Tuin- en landschapsinrichting, Bos- en natuurbeheer, Land- en watermanagement, Plattelandsvernieuwing of de opleiding Docent en kennismanager groene sector sluiten prima aan.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw, werkwijze en leerwegen

Tijdens deze opleiding gaat de medewerker één dag per week naar school en werkt de medewerker vier dagen bij een erkend leerbedrijf. Op school krijg je algemeen vormend onderwijs met vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Het is de ideale manier om werken en leren te combineren.

Daarnaast leert de medewerker het toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over ecologie, communicatie, civieltechnisch onderhoud, plantenkennis, landmeten en waterpassen en leiding geven. Tot slot kan de studie helemaal eigen gemaakt worden met een keuzedeel. Voorbeelden van een keuzedeel voor deze mbo-opleiding zijn cultuurtechniek en een levende tuin. 

Aan het einde van de opleiding volgt er een examen op verschillende manieren. Voor de algemene vakken zoals Nederlands en rekenen een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken worden er proeven van bekwaamheid (PvB) afgenomen. Als alle met succes zijn afgelegd en de bpv positief is beoordeeld is, ontvangt de medewerker een diploma niveau 4 Opzichter/uitvoerder groene ruimte (crebonummer 25617).

Voorkennis

- Diploma niveau 3
- Overgangsbewijs van 2 naar 3 HAVO
- vmbo leerwegen: KL, GL of TL

Bijzonderheden

De student is  zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een erkend leerbedrijf en het zorgen voor een (betaalde) arbeidsovereenkomst. Dit kan uiteraard bij jou als werkgever plaatsvinden! 

 

Vrijstelling

Heeft de medewerker al een niveau 2-3 diploma? Dan kun je voor de AVO vakken eventuele vrijstelling krijgen. Dit gaat in overleg met de docent tijdens de intake.

Beroepsperspectieven

Het vak van de opzichter/uitvoerder groene ruimte is breed. Als afgestudeerd hovenier houd jij je onder meer bezig met het ontwerpen van tuinen en parken, inclusief het uitdenken van de beste beplanting of bestrating, een bestek maken en leidinggeven. Het hoort er allemaal bij. Je kan gaan werken bij bijvoorbeeld een natuurorganisatie, een hoveniers/groen/cultuurtechnisch bedrijf.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (bbl):

 • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
 • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
 • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
 • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
 • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
 • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte training te volgen.

Contact

Yuverta leven lang ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl