Nieuws
16 mei 2023

 

Europese (h)erkenning van diploma's - studenten in de natuur

Yuverta LLO werkt internationaal metĀ European quality frame

Wat is je diploma in het buitenland waard? Dat is niet altijd duidelijk, omdat elk land een eigen onderwijsopbouw heeft met een eigen curriculum, en ook de naam van de opleiding is anders. Wat is mbo niveau 4 waard in Spanje? Of in Finland? Hoe vergelijk je inhoudelijke kennis en niveaus? Hiervoor is eenĀ European quality frameĀ (EQF) gedefinieerd. Yuverta LLO werkt samen met opleidingscentra en commerciĆ«le partijen in binnen- en buitenland om dit frame meer bekendheid te geven.

Op elk diploma staat een stempel waarvan mensen vaak niet weten wat het betekent. Het is een aanduiding van het niveau dat je diploma heeft binnen het EQF. In verband met de toenemende internationalisering van het onderwijs is het EQF een handige tool om te kunnen bepalen hoe je niveau in andere landen wordt gekwalificeerd en of de gekozen vervolgopleiding of -training passend is qua niveau. In 2021 initieerde Yuverta een project om het EQF beter in beeld te krijgen en zo het leven lang ontwikkelen eenvoudiger te maken, ook binnen Europese grenzen. Dit project heet European Platform for Urban Greening (EPLUG). Sijtske Ouderkerken is manager van de Groene Hotspot Houten, onderdeel van Yuverta, en regional captain van EPLUG.

Ouderkerken: ‘Vergroening in de stad is een steeds belangrijker onderwerp, waarbij veel problemen zijn te herkennen, maar ook de kennis ontbreekt om bepaalde situaties op te lossen. Als Yuverta bedachten we dat het mooi zou zijn als wij die kennis met het bedrijfsleven zouden delen. Niet alleen vanuit Nederland; in het buitenland is ook veel kennis aanwezig die nu lastig te delen is. Daarom hebben we een goed onderbouwde aanvraag gedaan bij Erasmus+. Van onze 100 punten zijn er 92 toegekend; dat betekent dat EPLUG een Erasmus+-project is. Dat doen we niet alleen. Naast Nederland zijn Denemarken, Finland, Spanje, TsjechiĆ« en RoemeniĆ« hierbij betrokken, en elke regio neemt deel aan het project met een onderwijsorganisatie en een partner uit het bedrijfsleven. Dat helpt ons om door verschillende brillen naar een thema te kijken, niet alleen door de onderwijsbril. Voor Nederland zijn de partners Koninklijke Ginkel Groep en Katapult. De laatste is goed in publiek-private samenwerkingen, ook tussen landen. Daarnaast is de European Landscape Contractors Association (ELCA) erbij betrokken.’ Volgens Ouderkerken zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie en welzijn door groen de thema’s waarop in het project wordt gefocust. ‘Tegelijkertijd betrekken we waar mogelijk ook werknemers, werkgevers, studenten, leerlingen en zij-instromers bij dit project. In Nederland hebben we daarvoor masterclasses gemaakt, bijvoorbeeld over klimaatadaptatie.’

Uitwisseling van mensen en kennis

De gedachte achter het platform EPLUG is dat er niet alleen kennis wordt uitgewisseld, maar ook mensen. Zo gaan er regelmatig Nederlandse collega’s naar Finland om meer over de bodem te leren. ‘Dit platform maakt dat gemakkelijker, want iedereen die deelneemt heeft iets met stedelijke vergroening te maken.’ Het EPLUG-project loopt vier jaar, waarvan er inmiddels tweeĆ«nhalf verstreken zijn. Er zijn verschillende doelen en gewenste resultaten geformuleerd. De doelen zijn:

 • Het in kaart brengen van de huidige behoeften op het gebied van stedelijke groenvoorziening.
 • Het creĆ«ren van een trainings- en experience-centrum, om in te spelen op de leerbehoeften als het gaat om kennis en vaardigheden over het ecosysteem, met name op het gebied van verticale groene landschapsarchitectuur.
 • Het co-creĆ«ren van een relevant, vernieuwend en aantrekkelijk curriculum over biodiversiteit, klimaatadaptatie en welzijn in de stedelijke groene leefomgeving.
 • Het versterken van de groene onderwijskolom.
 • Het vertalen van wetenschappelijke resultaten naar praktische handvatten voor groene professionals in heel Europa.
 • Het verbeteren van de relevantie en het imago van VET-programma’s (de Europese benaming voor mbo-onderwijs) op het gebied van stedelijke groene landschapsarchitectuur. De beoogde resultaten zijn:
 • zes centres of vocational excellence, allemaal verbonden via Ć©Ć©n platform,
 • een opleidingsaanbod voor permanente professionele ontwikkeling van leerkrachten in het mbo,
 • innovatieve curricula voor studenten en medewerkers op het gebied van stedelijk groen,
 • ontwikkeling van een belevingscentrum rond verticaal groen,
 • virtuele en blended leermethodes voor studenten en medewerkers.

Ouderkerken vervolgt: ‘Omdat je elkaar nu kent, is het relatief eenvoudig om mooie dingen te ontwikkelen. Zo wordt er een podcast opgenomen over biodiversiteit en in april waren er 17 Europese studenten in Nederland. In diezelfde periode werkte een groep studenten in Finland gezamenlijk aan een casus. Van een internationale ervaring leren ze enorm veel, ook als die wat korter duurt. Onze droom is dat leerlingen, studenten, zij-instromers, docenten enzovoort straks kunnen kiezen waar ze hun verdiepingsopleiding gaan volgen, bijvoorbeeld in Finland om meer te leren over het bodemleven. Hiervoor is het EQF nodig. Dat kent acht verschillende niveaus: basisonderwijs, eerstegraads secundair onderwijs, gedeeltelijk secundair of voortgezet onderwijs, afgerond secundair onderwijs, beroepsgerichte postsecundaire opleiding, bachelor, master en doctor.’ De topopleidingĀ Urban Green DevelopmentĀ die Yuverta LLO in masterclasses aanbiedt, is te classificeren op niveau 4/5. Deze wordt nu deels ook in het Engels aangeboden, wat de opleiding toegankelijk maakt voor internationale deelnemers.

EPLUG loopt nog anderhalf jaar. In deze tijd hoopt Ouderkerken met het platform te bereiken dat de Yuverta-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 learning-based outcomes (leeruitkomsten) hebben, zodat helder is wat iemand na het volgen van de opleiding moet kennen en kunnen op het gebied van groen in de stedelijke context. ‘Dit geeft ook ruimte voor de flexibilisering van het onderwijs waarmee we te maken hebben. Dit deden we al, maar nu pakken we het op met onze bedrijfspartners, ook nog eens Europees. We verwachten in september de curricula voor niveau 3 en 4 klaar te hebben. De doelstelling is om dit op termijn ook te kunnen implementeren in het buitenland.’

Bovenstaande is maar een klein deel van alles waar EPLUG zich mee bezighoudt. Meer informatie is te vinden opĀ www.platformurbangreening.eu.

Redactie

Dit artikel is gepubliceerd in het Vakblad Stad en Groen, mei 2023. Auteur: Heidi Peters, GeĆÆnterviewde: Sijtske Ouderkerken.

Vragen?

Huisje voor biodiversiteit

Wil je direct een passend advies?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Verder lezen?

Natuurgebied - Natuurbescherming binnen de omgevingswet

Verandering naamgeving Wet Natuurbescherming naar Natuurbescherming binnen de omgevingswet

De naamgeving van de Wet Natuurbescherming trainingen is aangepast naar een nieuw naam: Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO). De Wet Natuurbescherming is sinds 1 januari 2024 opgegaan in de Omgevingswet. De naamgeving en de naam op het certificaat AOC Keurmerk is hierdoor veranderd.
Strand en zee

Zomervakantie 2024

Vanaf maandag 22 juli tot en met 16 augustus is Yuverta LLO gesloten wegens de zomervakantie. Wij zijn in deze periode minder goed bereikbaar. Heb je tussentijds vragen? Dan kan je altijd een mail sturen naar levenlangontwikkelen@yuverta.nl. Let hierbij er wel op dat de reactie langer op zich kan laten wachten.
Tractor die gewasbeschermingsmiddelen op het land spuit

Fysieke bijeenkomst verplicht voor het verlengen van de licentie gewasbescherming

Vanaf 1 augustus moeten licentiehouders minstens Ć©Ć©n van de vier benodigde punten voor de verlenging van hun spuitlicentie (vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming) behalen door deel te nemen aan een fysieke bijeenkomst.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Europese (h)erkenning van diploma’s