Nieuws
11 januari 2024

Hotspot Groene Leefbare Stad

Hotspot Groene Leefbare Stad - Yuverta Park

Groene Hotspot Houten is een learning community voor hoveniers, groenbedrijven, interieurbeplanters en urban greeners. Van studenten en docenten aan de groene opleidingen, tot professionals uit het bedrijfsleven en overheid. De Groene Hotspot vormt zo een ontmoetingsplek (zowel online als op een fysieke locatie) waar kennis gedeeld kan worden over actuele thema’s en vraagstukken uit de groene leefomgeving, zoals bijvoorbeeld: biodiversiteit, waterbeheersing en groen in stedelijk gebied.

Daarnaast is de Groene Hotspot ook een kennismakelaar die partijen samenbrengt, – leerlingen, studenten en medewerkers uit bedrijfsleven en overheid – met als doelstelling om met elkaar te werken en van elkaar te leren. Bijvoorbeeld bij projecten waarin studenten en ondernemers samenwerken aan regionale opgaves. Voor het onderwijs betekent het een kans om studenten in een authentieke context op te leiden en om de doorstroom vmbo-mbo-bedrijfsleven te verbeteren.

De Groene Hotspot werkt ook nauw samen met het Practoraat Groene Leefbare Stad. De komende jaren zullen onze steden een heel ander aangezicht krijgen. Om ze klimaatbestendiger te maken, is er bij de inrichting van stedelijk gebied steeds meer aandacht voor groen, water, biodiversiteit en circulariteit. Als gevolg daarvan ontstaat een andere vraag op de groene arbeidsmarkt. Het Practoraat Groene Leefbare Stad speelt in op die verandering en wil studenten, docenten en professionals voorbereiden op deze ontwikkelingen door middel van het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.

Yuverta wil hiermee een nieuwe generatie studenten opleiden die over de juiste vaardigheden beschikken om klimaatoplossingen te bedenken én uit te voeren.

Social media kanalen Groene Leefbare Hotspot:

Vragen?

Huisje voor biodiversiteit

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Verder lezen?

Blauwe Hotspot Dordrecht

Blauwe Hotspot Dordrecht

De Blauwe Hotspot Dordrecht is dé community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema's Water, Bodem & klimaat'.
Hotspot biodiversiteit en duurzame leefomgeving - Vlinder op een bloem

Hotspot Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving

De hotspot Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving bij Yuverta in Heerlen/Valkenburg is opgericht in reactie op de groeiende behoefte aan aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid in onze samenleving.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Hotspot Groene Leefbare Stad