Het Leermiddelencentrum voor onderwijsproducten op maat

Hier ontwikkelen wij interactieve, digitale leermiddelen op maat ter ondersteuning van de opleiding of training voor opdrachtgevers ten behoeve van landelijke en regionale ontsluiting voor diverse brancheorganisaties en kennisinstellingen. In deze toepassingen wordt spraak, beeld en tekst gecombineerd waardoor de leerstof beter begrepen en langer onthouden wordt.  Onze opdrachtgevers zijn ondermeer STOOF en SBCM.

Enkele voorbeelden:

  • Interactieve cursus gewasbescherming
  • Interactieve cursus arbeidsveiligheid op de werkplek
  • E-learning ‘Aan de slag blijven’
  • Internetapplicatie voor competentiegericht opleiden
  • Foodquiz app