CITAVERDE College werkt samen met diverse (onderwijs) partners in een KIGO (Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs) project rondom Cradle to Cradle. Het doel van het project is om C2C in te bedden in de onderwijsprogrammering (curriculum) en de verbinding met het regionale bedrijfsleven te versterken, uit te bouwen en te borgen. Het project is in 2015 afgerond.

E-learning over C2C
Een van de producten uit het project is een uitgebreide e-learning over Duurzaamheid en Cradle to Cradle. In de e-learning maakt de student kennis met de principes van Cradle to Cradle en verdiept hij zich in het praktijkvoorbeeld van papierfabrikant Van Houtum. Daarnaast wordt hij uitgedaagd om zelf na te denken over C2C en duurzaamheid.

De e-learning bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een animatiefilmpje waarin de drie basisprincipes van Cradle2Cradle op een leuke en duidelijke manier uiteengezet worden.
     
  2. Een interactief praktijkvoorbeeld waarin aan de hand van de biologische en technologische kringloop wordt uitgelegd hoe fabrikant Van Houtum de C2C principes  in haar productieproces en bedrijfsvoering doorvoert.
     
  3. Een attitude-arrangement met uitgebreide achtergrondinformatie, dilemma-opdrachten en een kennistoets.