Bijen en Buitengebied

Bijen en andere bestuivende insecten hebben het na zeven jaar nationaal bijenbeleid onverminderd moeilijk, vooral in het agrarisch buitengebied. De Nationale Bijenstrategie constateert met grote urgentie dat de doelen niet worden gehaald. Nodig is een transitie voorbij de kleine pilot projecten. Een transitie naar duurzame en grootschalige aanpassingen in de dagdagelijkse praktijk. Naar samenwerking in het landelijk buitengebied, naar verbeterd groen- en maaibeheer, naar nieuwe verdienmodellen voor natuur-inclusief boeren en naar insectvriendelijker en toch economisch haalbare agrarische bedrijfsvoering.

Wil je het programma nog eens terugkijken? Het is terug te vinden onder 'resultaten en producten'.

Lees meer